Site Overlay

O mně

Stále jsem slýchala otázky typu:

„Leni, jak jsi se dostala ke svému vnímání a ke svým schopnostem?“…

,,Kdo ti pomáhal, kde jsi se učila?“…

,,Jak víš, co říkat klientům?“… 

,,Jak je možné, že dokážeš na nic nemyslet?“…

Bylo jich opravdu mnoho, a proto jsem se rozhodla, dát Vám na ně odpověď….

„Své schopnosti vnímat a cítit, jsem poznala už ve škole, na prvním stupni. Již od první třídy jsem v družině dětem vyprávěla pohádky a různé příběhy, mnohdy vymyšlené. Hodně jsem četla, milovala povídání o čemkoli.

Všechno mě zajímalo a má zvědavost neznala mezí. V knihovně jsem byla stálým klientem. Pořád jsem si něco půjčovala. Četla jsem pohádky o princeznách a těšila se na šťastné konce. Zajímaly mě různorodé příběhy, fandila jsem hrdinům, soucítila se slabšími, plakala nad sirotky a toužila po lepším světě. Chtěla jsem, aby se měli všichni rádi, aby se objímali a usmívali se na sebe. Nikdy jsem neuměla malovat, ale moc ráda jsem si vybarvovala omalovánky. Mé omalovánky mi pomáhaly zvládat všechny situace. Milovala jsem ,,pastelkový“ svět a stále vybarvovala nějaké obrázky a zpívala si u nich. A pak si zase vymýšlela šťastné příběhy.

A tak plynul čas…

Dětství jsem si užila, jak jen to šlo.. Vše sice nebylo zdaleka lehké, ale mnohé jsem se naučila.

Táta působil jako velká autorita – sice neuměl pochválit a pohladit, ale vždy pomohl tam, kde bylo třeba. Svou prací a pílí byl uznávaný a já na něj byla pyšná… Máma byla naopak velmi mírný člověk, mohla jsem jí říct cokoliv, vždy se s ní poradit.. měla obrovskou trpělivost. Má babička byla též moudrá žena, naučila mě milovat přírodu, květiny, bylinky.. Oba rodiče jsem velmi uctívala, měla je ráda a to přes občasné neshody..

Když jsem už jako dospělá pracovala na sekretariátu střední školy, začala jsem si z ničeho nic čmárat a malovat různé toky energií. Hodně mě to bavilo – celý proces pro mě byl jako zázrak. Na něco jsem pomyslela a nechala tužku volně běhat po papíře a ona mi kreslila vše, co jsem cítila.

Kreslila jsem si denně. Např. jak velká květina jsem já, jak velká květina je paní ředitelka, jak učitelky, jak studenti, jak vypadá moje květina.. jak vypadá květina když mám radost, když pláču, když jsem v práci a když doma. Obrázky jsem studovala a analyzovala. Ptala jsem se sama sebe, proč je květina radosti větší a otevřenější než květina smutku? Proč je moje květina tak blízko u květiny paní ředitelky? Proč moje květina vypadá jinak než květina mých dcer, mého muže a tak dál. Každý den jsem přes své květy dostávala další a další odpovědi….¨

Zcela nevědomky a automaticky jsem vstupovala do světa automatické kresby, později i automatického písma. Cítila jsem, že stačí důvěřovat pocitům, které u kreslení mám. Věděla jsem, že nemusím nikomu nic vysvětlovat, věřila jsem sama sobě a byla si jistá tím, že když to nakreslím, že to tak prostě je. Ve spojení s vesmírem mi je krásně, a to mi stačilo. Musela jsem důvěřovat a být spojená sama se sebou. Jednoduše jsem musela „jen být“ a nic neočekávat.

Stále jsem však neměla všechny odpovědi…

Po velké změně v rámci rodinného života bylo mé čekání u konce… Po tíživé situaci jsem potkala člověka, který mi dal odpovědi na mé „čmárání“ a ,,čmáral“ se mnou. Rozuměli jsme si ve všem, dodával mi odvahu ať se věnuji dál svému koníčku, dalšímu poznání, vnímání…

Podporoval mne, a tak jsem díky němu začala dělat terapie kresbou, později se přidaly kurzy a semináře. Díky automatické kresbě jsem se stále více spojovala s vesmírnými cestami. Studovala jsem havajské léčení Hunu, Mandalu života a různé další metody jako EFT, kineziologii, hyponterapii, duhový anděl, léčebné kódy, numerologii, aromaterapii a různé daší alternativní cesty léčení. Své zkušenosti jsem se tak neučila, ale objevovala a rozvíjela jsem je…“

Etický kodex

Umožňuji osobní i telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v problémových situacích, včetně následného zvládání problému, které se mohou naučit na  kurzech, seminářích a relaxačních pobytech.

Klientovi vždy aktivně naslouchám, hovořím s ním a neomezuji ho v jeho svobodném vyjádření.

Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuji i o možnostech následného řešení jeho situace.

Má pomoc spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů. Používám k tomu různé metody, např. EFT, Ho’ oponopono, kineziologii, malování mandal a různých situačních obrázků i osobní zkušenosti.

Mou povinností je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.

Na klienta nikdy nevytvářím jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

Klientovi nastíním cestu nebo řešení problému, ale konečné rozhodnutí je vždy a jen na něm samotném.

Ke klientovi se vždy chovám s úctou, nikdy nad ním nevynáším soudy, nemoralizuji, nehodnotím jeho ani jeho rozhodnutí, nenutím mu svou teorii, rady, přesvědčení ani pravdu.

Svou práci budu vždy vykonávat podle svých odborných možností a načerpaných životních zkušeností s cílem klientovi pomoci vyřešit jeho situaci, nebo mu doporučit jiné možnosti řešení daného problému.