Site Overlay

Metody terapií

Při práci s klienty kombinuji metody popsané níže. U každého individuálně postupuji dle momentálního nacítění v souladu s klientovými potřebami.

Automatická kresba

Nejvíce pracuji právě s touto metodou. Nabízím diagnostiku a výklady, čtení z obrázků, kreslení intuitivních obrázků.
Častá prvotní reakce bývá „Ale já kreslit neumím!“ – věřte, že to opravdu není potřeba 🙂 Automatická kresba je velmi jednoduchá metoda, kterou může používat úplně každý. S její pomocí můžeme nahlédnout do sebe samých, do svého nitra. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením toho, co cítíme, jak se máme a co potřebujeme. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také použil. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek, protože pokud se chceme něco o sobě dovědět, je zapotřebí v tom pokračovat a vytrvat.

Můžete využít zdarma online diagnostiky z vašeho obrázku, podrobnosti najdete zde.

EFT – Emoční svoboda

Metoda EFT mne oslovila svojí elegantní jednoduchostí a velkými možnostmi měnit všechny oblasti našeho života. A tak ať už jste v psychické krizi, nemocní nebo řešíte vztahový problém, odstraněním emočního náboje, který tyto situace doprovází, získáte nový pohled na dění kolem sebe a energii se se svými problémy vypořádat. Budete stále ve stejné fyzické realitě, ale skutečnost bude jiná.


Kineziologie

Kineziologie je metoda, při níž je možné vyřešit si skryté konflikty z minulosti, které ovlivňují váš reálný život. Její podstatou je zharmonizování energií těla a nalezení příčiny, která narušila tok vaší energie v těle (traumatický zážitek, špatná zkušenost), a její proudění opět obnovit.

Ho‘ oponopono

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá.
Miluji Tě – Omlouvám se – Prosím, odpusť mi – Děkuji ti
Opakováním těchto jednoduchých slov, která téměř všichni běžně používáme, dosáhneme procesu čištění, intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli – zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů

Regresní terapie

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta nebo hypnoterapeuta. Při něm si klient vybavuje (potlačené) traumatické vzpomínky. Uvědoměním a následným zpracováním vzpomínek (abreakcí) z dávné minulosti je možné se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost.

SRT – Spiritual Response Therapy

SRT terapie je duchovní léčení, které odhaluje bloky a negativní, destruktivní programy, které jsme nashromáždili během existence naší duše. Působí do hloubky na mentální, emocionální a fyzické rovině.
Základem metody SRT je napojení se na Vyšší Já. Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soubor 40 tabulek, obsahující většinu problémů, na které duše ve svém životě může narazit.


HAP – Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Pomocí hlubinné abreaktivní psychoterapie lze nahlédnout do dávné minulosti našeho života či životů a vyrovnat se s problémy v současnosti. Hlubinná abreaktivní psychoterapie pracuje s lidskou psychikou, pamětí a tělem samotným.

Podpůrné možnosti – tělové svíce, arteterapie, meditace

Napsat komentář