přihláška na seminář

uvést název, datum a místo konání semináře