Automatická kresba

„Stačí si vše uvědomit, vpustit toto poznání do svého života a ŽÍT?“
Náš život je pro nás mnohdy nesrozumitelný, nečitelný, často si klademe otázky a hledáme cesty, jak se cítit dobře a radostně, jak být v harmonii, aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen nemoci či bouřlivé a bolestivé vztahy.

Pomocí automatické kresby můžeme proniknout do energií, které při těchto kontaktech vznikají. Když uvidíme na papíře a v barvách zaznamenané energie například našich konfliktních vztahů, učíme se jim postupně rozumět. Najednou se v nás otevře nová oblast vnímání a my náhle víme, co v sobě změnit či jak přijmout to, co nám v takových situacích vlastně brání být sami sebou. Pokud použijeme automatickou kresbu a jsme připraveni se napojit na své Mistrovské Já, jsou informace pomocí automatické kresby jasné, harmonizující a uzdravující.

Automatickou kresbu považujeme za zvláštní schopnost nebo dar, umožňující kreslícímu mimosmyslové napojení do různých typů energií fyzického, duševního a duchovního těla člověka, jež nelze získat žádným rozumovým poznáním. Automatická kresba se u různých kreslířů liší osobní formou symbolů. Z hlediska kvality, množství a přesnosti informací nejvíce záleží na tom, na jakém stupni duševního a duchovního vývoje kreslící stojí. Pomocí automatické kresby je možné zachytit i jemné toky energií v lidském těle, čakrách, v auře fyzického těla a okolí, ale i v dalších neviditelných rovinách duševního a duchovního těla člověka.

Automatická kresba je diagnostická metoda, která vykresluje energetické poruchy tělesných orgánů, čaker a aury. Její pomocí lze určit patogenní zóny a vykreslit i toky energií. Automatická kresba zachycuje patogenní jevy i u lidí, kteří jsou sice již nemocní, ale svou chorobu neregistrují a subjektivně se cítí zdraví. V takových případech může automatická kresba velmi pomoci ve včasném léčení. Nezřídka se stává, že pacient přijde k lékaři pozdě, a tedy v rozvinuté podobě choroby, kdy se léčba stává zdlouhavou, finančně nákladnou a psychicky vyčerpávající. Automatická kresba se také používá při určování nemocí na dálku. Touto schopností je nadáno nemnoho lidí. Většinou je vrozená a takovýto léčitel – diagnostik u sebe tento talent objeví obvykle náhodou a dále jí pak rozvine jen časem.

Mnoho lidí si dnes již plně uvědomuje, že jejich tělo má i duchovní rozměr. Osobní analýza je cestou poznání stavu energie a jejího fungování. Proto moudří léčitelé a lékaři vždy kladli zvláštní důraz na prevenci a včasné podchycení chorob účinnou diagnostikou. Automatická kresba se v tomto případě jeví jako velmi efektivní. Každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umí nebo neumí kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď…

Automatickou kresbou můžeme nahlédnout do sebe samých
Automatická kresba je prostředek, který slouží k nahlédnutí do sebe samých, do svého nitra. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením toho, co cítíme, jak se máme a co potřebujeme. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také použil. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek, protože pokud se chceme něco o sobě dovědět, je zapotřebí v tom pokračovat a vytrvat.

Terapeutická kresba
Automatická kresba je úžasný fenomén a každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umí či neumí kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď – zachycením toho okamžiku.

Kresba jako sdělení je kresba terapeutická. Smutek touha i radost. U kresby je fantastická její neverbálnost. Repertoár slov se nám zdá často omezený pro vyjádření našeho zoufalství, smutku, radosti, lásky a touhy. Pro toho, kdo praktikuje automatickou kresbu je velice jednoduché nakreslit například tón, akord, píseň, rytmus, báseň, mantru… Velice snadno lze pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit neopakovatelný, krásný i tragický zážitek. To vše je kresba, jsou to jakási slova sdělení „beze slov“. I když jej adresát „nepřečte“, jedno je jisté, myšlenka byla adresátovi předána a její energetická vibrace už obstará vše potřebné k tomu, aby se posléze dostala jemně a nenásilně k cíli… Přesně tam, kam byla určena.

Harmonizační obrázky
Jistě jste se již setkali s tzv. harmonizačními obrázky. Jsou to obrazy, které působí na emocionální i fyzické úrovni. Působí také na psychosomatická onemocnění. Intuice zavede bezpečně každého právě k tomu obrazu, který je pro něj nejvhodnější a uzdravující po všech stránkách.

Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí. Je to forma meditace a relaxace. Často se stává, že napojením se na jemnohmotný svět, pomocí automatické kresby, ztvárňujeme anděly, elfy, víly, bytosti světla. Tyto bytosti se mohou stát strážci a ochraňovateli majitele obrázku.

Jak se podívat do sebe, či napsat dopis beze slov?
Příjemná atmosféra, klid, hudba, pastelky, papír. Nic víc nepotřebujete. Pak už jen stačí vybrat první pastelku, první barvu. Intuice je dobrý pomocník. Začněte kreslit. Cokoliv. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledujte svou ruku. Stačí si jen uvědomovat, že kreslíte, a že vaše ruka vládne „mocnou silou“ plnou barev a čar, stejně tak, jako byste psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujete sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku.

Beze slov do nitra člověka
Existují lidé, kteří dokáží číst v barevných čarách a přijímají vibrace jim určené stejně tak, jako by četli opravdový dopis. Jsou to terapeuti, kteří hledají odpovědi při psychických problémech u dětí i dospělých. Je to pomůcka určená k tomu, jak se dostat beze slov k člověku a pochopit jeho pocity, myšlenky a nálady.