Poradensví pro jednotlivce

Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru pomocí automatické kresby. V poradenství zpravidla spolupracuje více odborných oborů (automatická kresba, reiky, metoda eft či arteterapie).
Poradenství provádím u sebe doma, či u klientů. O domácí poradenství mají z pravidla zájem maminky na mateřské či rodiče s dětmi, protože je dítě ve svém prostředí, a tak je přirozené a otevřené komunikaci.

V poradně s klienty nejčastěji řeším tyto otázky a problémy:

 • Klient se dostal na tzv. rozcestí.
 • Klient „zabloudil a nezná“ cestu dál, neví, jak dál pokračovat ve svém životě.
 • Klient prožívá deprese, má starosti, je napjatý a pod tlakem.
 • Klient se bojí létat letadlem, trpí fóbiemi na vědomé úrovni.
 • Klienta trápí strachy, obavy, napětí v práci, či soukromém životě.
 • Klienta trápí nemoci, ať už duševní, či fyzické.
 • Klient se potřebuje rozhodnout do jakého zaměstnání, či na jakou školu nastoupí.
 • Klient si v dětství prožil trauma, kvůli kterému nyní nerozumí sám sobě a ztrácí důvěru sám v sebe.
 • Klient si přestal rozumět s partnerem, či dětmi.
 • Klientovi se přestalo dařit v podnikání.
 • Klientovi se přestalo dařit v životě.
 • Klient chce zhubnout.
 • Klient si chcete více důvěřovat a najít jistotu a pohodu sám v sobě.