Poradenství pro firmy

Firma či společnost je množina lidí, kteří mají jeden cíl – vytvářet obrat a zisk firmy. Na různých pozicích se obvykle nacházejí a pracují muži a ženy různého věku, někdy i vzdělání, charakteru a životních zkušeností. Pokud jsou jednotlivé profese na sebe navázány tak, že zaměstnanci či kolegové musí spolu kooperovat, nebývá pracovní proces příliš jednoduchý.

Různý přístup, chování, pracovní tempo i osobní zaměření zaměstnanců vytváří častokrát na pracovišti napětí a nedobré klima či náladu. Častokrát i vyšší management či vedoucí oddělení přes své vzdělání a zkušenosti není schopné výkonně vést svůj tým, mnohdy i firmu. Dochází tak k nedorozumění na všech úrovních a pracovníci často odcházejí nepochopeni.

Tato nedorozumění a vzájemné nepochopení mezilidských vztahů na pracovištích může vyřešit automatická, otevřená kresba. Během sezení se zaměstnanci, případně i s vedením, dochází k odhalení toho, co ve firmě neladí, co brání výkonnosti a dobré náladě na pracovišti. Protože je pro zaměstnance důležité, aby měli při práci dobré pocity z toho, že jdou dopředu a že mají ze své práce radost.

Nic nového pod sluncem – řeknete si…

Máte návod na řešení? Nejste příliš zahledění do své vlastní práce než abyste se věnovali poměrům a dobré náladě na pracovišti? Věřte, že když už si toto uvědomíte, jste na správné cestě.

Automatická kresba vám pomůže odhalit problémy, nesrovnalosti i komplikované osobnosti, což mnohdy brzdí prosperitu firmy.

Počet sezení se stanoví na základě požadavků vedení firmy.

Sezení probíhá v sídle firmy, terapeut přijíždí na dvě až tři hodiny dle požadavků zadavatele, spolupráce trvá v průměru čtyři týdny, sezení probíhají v malých skupinách, maximálně po pěti lidech v týdenních intervalech. Za tuto dobu se rozklíčují základní problémy i komplikované osobnosti, které nepřispívají dobré náledě ani k efektivite ve firmě.