Stará Paka – knihovna

Místní knihovna je umístěna v krásně opravené  roubence v centru Staré Paky. Roubená chaloupka – dříve stará škola – byla vystavena v roce 1790 a v roce 2002 prošla celkovou rekonstrukcí.

V místnosti, která dříve sloužila jako třída, je dnes umístěno “srdce” knihovny – půjčovna. Druhá místnost /původně byt učitele/ je také zcela zaplněna knihami k půjčení a třetí místnost slouží jako čítárna a výstavní místnost dohromady.

Samozřejmostí je bezbariérový vstup, čehož hojně využívají maminky s kočárkem.

Pro všechny návštěvníky a čtenáře knihovny jsou připraveny 2 počítače s možností přístupu na internet a barevná tiskárna.

V knihovně najdete kolem 9 tisíc svazků knih, časopisy, CD romy a také další důležité informace.

 

V Podhoranu jste se mohli dozvědět o automatické kresbě

Víte, co je to automatická kresba a k čemu může být dobrá? Potřebujete se uvolnit, pohladit a zharmonizovat si duši a pořešit si problémy? K tomu všemu je otevřená kresba velmi vhodným prostředkem. V sobotu 3. prosince se v chaloupce místní knihovny konalo první staropacké setkání s Lenkou Tauchmanovou, která se této meditačně-léčebné technice věnuje řadu let.

Bylo to úžasné setkání i duchovní zážitek, jako ostatně vždy při jejích akcích. A nevadí, že si myslíte, že neumíte kreslit, nakonec zjistíte, že jsme všichni výtvarně nadaní, jen o tom nevíme. Lenka Tauchmanová je úžasný člověk s velkým přehledem, životním nadhledem a duchovním nábojem. Každý si může při otevřené kresbě s ní uvědomit, kde má nějaký blok a hlavně, dostane návod, jak se s ním dobře vypořádat. Je to vždy setkání s dalšími milými lidmi a úžasné je, že ačkoli se třeba při kresbě vidí poprvé, odcházejí jako dobří známí.

Lenka vede celou řadu různých kurzů, za svou praxi získala mnoho osvědčení a certifikátů, obracejí se na ni lidé o radu a pomoc v těžkých životních obdobích. Má svou poradnu v Liberci (oazanatura.cz), ale vede kurzy i v Praze a mnoha dalších městech.

A jaké další akce s Lenkou v knihovně ve Staré Pace se připravují? Dobrou zprávou pro Staropačáky je, že od února 2017 se bude konat pro zájemce kurz otevřené kresby, dále poradenství pro zájemce a také malování maminek s dětmi., a to vždy v pondělí od 15,00 hod. až do večerních hodin. Lenka Tauchmanová nabízí také otevřenou kresbu jako metodu podpory a léčby vztahů v rodinách a nabízí i masážní metodu pro děti ve školkách a školách.

Zájemci o jakoukoli výše zmíněnou aktivitu se mohou přihlásit na stránkách oazanatura.cz. kde se dozví více o všech programech. Část peněz z únorového malování s Lenkou Tauchmanovou bude věnována nadaci Dobrý anděl, Kapka naděje nebo na jiné fajn účely, podle přání účastníků.

Přijďte si pohladit a naladit duši, jste srdečně zváni! S láskou se na vás těší Lenka Tauchmanová a přáním všeho dobrého Iva Hykyšová