Dětenice – zámecká cukrárna

Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. století byla renesančně přestavěna Křineckým z Ronova. Teprve když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas, došlo k pozdně barokní výstavbě. V letech 1762-65 stavitel Zachariáš Fiegert určil dnešní podobu objektu. Roku 1797 zámek od Clam-Gallasů zakoupil pražský velkoobchodník Jakub Wimmer[1]. Při opravách, prováděných po roce 1873 pro maltézské rytíře, došlo jen k menším změnám.

Součástí Zámeckého resortu Dětenice je i originální středověká krčma Dětenice.

V sousedství zámku je zámecký pivovar, dnes muzeum