Etický kodex

Umožňuji osobní i telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v problémových situacích, včetně následného zvládání problému, které se mohou naučit na  kurzech, seminářích a relaxačních pobytech.

Klientovi vždy aktivně naslouchám, hovořím s ním a neomezuji ho v jeho svobodném vyjádření.

Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuji i o možnostech následného řešení jeho situace.

Má pomoc spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů. Používám k tomu různé metody, např. EFT, Ho’ oponopono, kineziologii, malování mandal a různých situačních obrázků i osobní zkušenosti.

Mou povinností je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.

Na klienta nikdy nevytvářím jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

Klientovi nastíním cestu nebo řešení problému, ale konečné rozhodnutí je vždy a jen na něm samotném.

Ke klientovi se vždy chovám s úctou, nikdy nad ním nevynáším soudy, nemoralizuji, nehodnotím jeho ani jeho rozhodnutí, nenutím mu svou teorii, rady, přesvědčení ani pravdu.

Svou práci budu vždy vykonávat podle svých odborných možností a načerpaných životních zkušeností s cílem klientovi pomoci vyřešit jeho situaci, nebo mu doporučit jiné možnosti řešení daného problému.