Etický kodex

Umožňujeme osobní i telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v problémových situacích, včetně následného zvládaní problému, které se mohou naučit na našich kurzech,seminářích a relaxačích pobytech.

Klientovi vždy aktivně nasloucháme, hovoříme s ním a neomezujeme ho v jeho svobodném vyjádření.

Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následných řešení jeho situace.

Naše pomoc spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů. Používáme k tomu různé metody /EFT, Hooponopoo, kineziologii, malování mandal a různých situačích obrázků i osobní zkušenosti.

Naší povinností je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.

Na klienta nikdy nevytváříme jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

Klientovi nastíníme cestu nebo řešení problému, ale konečné rozhodnutí je vždy a jen na něm samotném.

Ke klientovi se vždy chováme s úctou, nikdy nad ním nevynášíme soudy, nemoralizujeme, nehodnotíme jeho ani jeho rozhodnutí, nenutíme mu svou teorii, rady, přesvědčení ani pravdu.

Vždy pro nás platilo a bude platit heslo „Náš zákazník, náš pán.“

Svou práci budeme vždy vykonávat podle svých odborných možností a načerpaných životních zkušeností s cílem klientovi pomoci vyřešit jeho situaci, nebo mu doporučit jíné možnosti řešení daného problému.