Citáty o lásce

Láska je potrava pro duši. Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocená kladením podmínek. Ten kdo dává lásku, dává srdci život. Láska to je štěstí, které si dáváme více…

Mysl a myšlenky

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Jak myslíš, tak žiješ. Mnozí z nás neumějí zacházet se svou mocí a neuvědomují si, jak mohou svými výroky zasáhnout více…

Meridian plic

Průběh dráhy: Začíná uvnitř trupu v oblasti středního zářiče, odtud vede dolů směrem k tlustému střevu, pak zpět podél žaludku, od vrátníku k žaludečnímu vchodu, proniká bránicí a vstupuje do plic. Z plic pokračuje více…

Meridian sleziny

Průběh dráhy:Dráha vede od konce palce nohy po jeho vnitřní straně, přes vnitřní kotník, podél holenní kosti přes koleno, stehno, třísla, vnořuje se do břicha a spojuje se slezinou. Dál více…

Meridian jater

Průběh dráhy:Postupuje směrem nahoru od základny nehtu palce, po nártu, k vnitřnímu kotníku, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna k slabinám, kde více…

Meridian žlučníku

Průběh dráhy: Od vnějšího koutku oka se zvedá v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno, k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu více…

Meridian ledvin

Průběh dráhy:Začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka, přes zákolení a stehna, proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice více…