Mysl a myšlenky

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Jak myslíš, tak žiješ.

Mnozí z nás neumějí zacházet se svou mocí a neuvědomují si, jak mohou svými výroky zasáhnout lidskou mysl. Přemýšlení je nebezpečné právě tím, že myšlenky začneme přijímat po čase za své a tím se začínají realizovat v našem životě.

Nejste Vaše myšlenky, jste o mnoho víc. Myšlení je založené na zážitcích, zkušenostech, na genetice. To co jste, jste díky tomu, co jste prožili, jak jste to vyhodnotili, co s tím děláte a jak o tom přemýšlíte.

V pouhých několika okamžicích jsme schopni mít mnoho protichůdných myšlenek, chaoticky přeskakovat  z jedné myšlenky na druhou – nadšení, frustrace, strach, extáze, obavy a tak dále. Neřízeně a nestřeženě je nám od rána do večera bez přestávky servírovaná nekonečná  řada myšlenek. Dokonce ani v hlubokém spánku naše mysl nepřestává všudypřítomné myšlenky pozorovat, zachycovat a zkoumat.

Lidský mozek, tělo, mysl, schopnosti a talent jsou pouhými nástroji, které člověk používá. Můžeme mít velký mozek a dobrou mysl, silné schopnosti, oslnivý talent a přesto nebudeme velkým člověkem, pokud je nepoužijeme velkým, skvělým způsobem.

“ NÁŠ ŽIVOT JE TAKOVÝ JAKÝM HO UČINÍ NAŠE MYŠLENKY „

Marcus Aurelius